• Icon
  • prvi

  • drugi

  • cetvrti

  • peti

  • …tragovi povijesti i kulturne baštine u Istri bezbrojni su i sastavni dio njene suvremenosti. Istra je školska ploča povijesti: pretpovijesne gradine, rimski amfiteatri i slavoluci, ranokršćanske crkvice, bizantski mozaici, romaničke bazilike, srednjovjekovni gradići gotovo na svakom brežuljku, renesansne freske, kule i zidine, gotičke katedrale, barokne palače, austrougarske fortifikacije… Desetak muzeja riznice su povijesti…

    Kulturni sadržaji u turističkom životu igraju otprilike istu ulogu kao i u redovnom životu ljudi… Ali se u turizmu zbog atmosfere u kojem se odvija turistički život, može mnogo, možda čak i mnogo više, učiniti na popularizaciji kulture nego u običnom životu. To je prednost turizma, ali i njegova velika zadaća i uloga u suvremenoj civilizaciji.

Istra kroz povijest

Dinosauri u Istri, pretpovijesna gradinska naselja, prvi ljudi u Istri, rimsko razdoblje Istre, razdoblje Bizanta, srednjevjekovni gradići u unutrašnjosti Istre, priobalni gradići u srednjem vijeku…

O kulturnom turizmu

Prema definiciji Svjetske turističke organizacije (WTO), kulturni je turizam kretanje ljudi zbog osnovnih kulturnih motivacija, kao što su studijske ture, umjetničke i kulturne ture, putovanja na festivale…